bilde Sigfridsætta del 1

Sigfrid revidert forside
Sigfridsætta del 1

Sigfridsætta del 1 revidert utgave kom i 2009.Heftet inneholder de eldste leddene av Sigfridsætta, og inneholder 4 generasjoner etter brødrene. Heftet koster kr 200,- for medlemmer og kr 230,- for ikke medlemmer. Porto på kr 50,- tilkommer. Heftet kan bestilles av leder på adressen nabb-sko@hotmail.com.