Sätra på Tenhöjden, før og nå.

Klikk på bildene for forstørrelse. Bruk tilbaketasten for å komme tilbake til artikkelen.

Tenhöjden, Sätra før og nå

Tenhöjdsätra ble tatt opp av finnen Sigfrid Persson (Sigfridsætta) i 1649.  Første gangen jeg var på Tenhöjdsätra, i 2009, tok jeg det nederste bildet. Det øverste gamle bildet er tatt av en Anders Olsson fra Gravås, årstall ukjent. Det bildet fant jeg på bygdeband.se, lagt ut av Mats Lugne.

Her er en forklaring på navnet Tenhöjden/Tinnhöjden (om det er riktig eller ei vet jeg ikke);

«Enl en annan meddelare skulle namnet Tinhöjden komma av att man använt tinor (mjärdar) i Kymmen och Tvällälven. På andra sidan älven hade man tinbu (tinbod). Därav namnet Timbonäset (Gräsmark) P.O.Graner 1941»

Tinor (mjärdar) = på norsk: teiner (for fisk, kreps osv.).

Teksten under er hentet fra Information om Tinnhöjden Från ORTNAMNSREGISTRET Institutet för språk och folkminnen:

«Tenhöjden 1/8 hemman. Tenhöjden på ekonomiska kartan, G79. Kyrkboken skiljer på Stora Tenhöjden och Lilla Tenhöjden. Även G79: St Tenhöjden. Tenhöjden omfattar dels 1/8 delshemmanet med detta namn, dels några hemmansdelar i Norra Treskog norr hemmanet Tenhöjden och så långt västerut, att gårdarna Domperud, Hultet och Kristningstorpet räknas dit, dessutom 4 hemmansdelar i Mangens nordvästra hörn tom Tenhöjdsätern. Följande upplysningar ha skriftligen lämnats av den utmärkte meddelaren Anders Olsson i Norli: Benämningarna StorTinhögda och LellTinhögda kan ha uppkommit efter den norra (större och högre), resp. den södra (mindre och lägre) bergshöjden. Däremellan finns en dalsänka i huvudsakligen öst-västlig riktning. Å den södra dalsidan finns hemmansden Skuggen, å den norra torpen Solbacken och Solbackbråten, namn som tyda på sol- och väderleksförhållanden. Den nämnda dalgången utgör rågång mellan Stora och Lilla Tenhöjden även i bebyggelsehänseende. Hemmansdelarna Tenhöjdtomta, Baggerud, Bagghöjden och Telketorp räknas till Stora Tenhöjden ehuru de ligga inom 1/8 hemmanet Tenhöjden. Mest bekant som StorTenhöjden är emellertid det som hör till Norra Treskog (se föreg). LellTenhöjden går ett stycke in på Mangens område. Enl en annan meddelare skulle namnet Tinhöjden komma av att man använt tinor (mjärdar) i Kymmen och Tvällälven. På andra sidan älven hade man tinbu (tinbod). Därav namnet Timbonäset (Gräsmark). P.O.Graner 1941»

Mats Lugne har også satt ut et utsnitt om Tenhöjdsområdet fra avisen Arvika Tidning fra 1908;

Sommarminnen 1 Sommarminnen 2

SKB

Legg igjen en kommentar